Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και όλοι οι φόροι
Μικτή ασφάλεια
κάλυψης ζημιών
24 ώρες παράδοση-παραλαβή
Δωρεάν οδική βοήθεια

Aσφάλεια Η μικτή ασφάλεια περιλαμβάνεται στις τιμές μας.

 • Κατά την ασφάλιση ο πελάτης μπορεί να απαλλαχθεί πλήρως απο την ευθύνη του σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Η ασφάλιση καλύπτει ίδιες ζημιές καθώς και ζημιές προς τρίτους εφ’όσον ο μισθωτής δέν παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθώς και τους όρους του συμβολαίου.

  Περιπτώσεις μή ασφαλιστικής κάλυψης!
 • Σε περίπτωση ατυχήματος το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα πρέπει να ενημερωθεί καθώς και η εκμισθώτρια εταιρία. Σε περίπτωση μή ενημέρωσης, ο μισθωτής ευθύνεται για την πλήρη αποκατάσταση της όποιας ζημιάς προκληθεί στο όχημα.
 • Σε περίπτωση οδήγησης υπο την επήρρεια αλκοόλ η άλλων απαγορευμένων ουσιών καθώς και κατά την οδήγηση σε δρόμους εκτός του επίσημου ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτίου.
 • Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σε γειτονικό νησί ή χώρα.
 • Σε περίπτωση που προφανώς ο μισθωτής ποιείται κακώς του οχήματος. Τα κατώτερα τμήματα του οχήματος, οι τροχοί και τα ελαστικά δέν καλύπτονται απο καμμιά ασφάλιση σε καμμιά περίπτωση.


Φ.Π.A και φόροι περιλαμβάνονται στις τιμές

Παράδωση-παραλαβή.

Παραδίδουμε και παραλαμβάνουμε το όχημα στον προορισμό χωρις καμμία επιπλέον επιβάρυνση. (για τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.) Για ώρες μή λειτουργίας του γραφείου, η παράδωση –παραλαβή είναι επίσις δυνατή με επιπλέον χρέωση.

Επισκευή.

Δέν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως συμβεί κάτι. Η οδική μας βοήθεια θα σας εξυπηρετήσει χωρίς καμμία επιβάρυνση.

Όροι ενοικίασης

 • Ηλικία μισθωτή: Ελάχιστο όριο ηλικίας το 23ο. O μισθωτής πρέπει να ειναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας.
 • Άδεια οδήγησης: Ο μισθωτής πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επι ενα χρόνο.
 • Ελάχιστη μίσθωση: Μία (1) ημέρα. Σε περίπτωση μή επιστροφής του οχήματος στη συμφωνηθείσα ώρα, κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στο 1/5 της ημερήσιας τιμής.
 • Ο μισθωτής ευθύνεται για όλες τις τυχόν τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώνονται απο την τροχαία
 • Aπαγορεύεται η φόρτωση του οχήματος σε πλοίο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας μας
 • Aπαγορεύεται η οδήγησης του οχήματος απο πρόσωπο το οποίο δέν ενέκρινε η εταιρία και το οποίο δέν αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Aπαγορεύεται η επισκευή του οχήματος απο τον μισθωτή σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα
 • Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα βενζίνης όπως όταν το παρέλαβε. Διαφορετικά οφείλει να καταβάλει στην εταιρεία την χρηματική διαφορά των καυσίμων. Σε περίπτωση που κατα την επιστροφή του οχήματος τα καύσιμα είναι περισσότερα απο τα αρχικά, επιστροφή χρημάτων δέν δίδεται.
 • Ο μισθωτής του οχήματος υποχρεούται όπως και οι οδηγοί αυτού σε περίπτωση ατυχήματος η άλλου συμβάντος να μεριμνήσει για την λήψη όλων των ενδεικνιόμενων μέτρων ασφαλείας και εάν αρνείται την υπαιτιότητα αυτού να παρέχει όλα τα αποδεικτικά μέσα ειδοποιώντας άμεσα τηλεφωνικά την εκμισθώτρια εταιρία. Ομοίως υποχρεούται να παραδώσει σημείωμα κατατοπιστικό για το συμβάν καθώς και κάθε στοιχείο η έγγραφο σχετικό με το συμβάν στην εκμισθώτρια εντός 24 ορών.
 • Aπαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος απο πρόσωπο το οποίο δέν ενέκρινε η εταιρία και το οποίο δέν αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρία εντός 48 ορών πρό της λήξης της μίσθωσης. Διαφορετικά θα ειναι υπεύθυνος έναντι της εκμισθώτριας για παράνομη ιδιοποίηση του οχήματος.
 • Η εκμισθώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή ή των επιβαινώντων του οχήματος, είται κατά τον χρόνο σύμβασης και είς το όχημα εγκαταλειφθέντα, είται πρό του χρόνου σύμβασης και εντός του γραφείου εγκαταλειφθέντα, είται μετά τη σύμβαση και οπουδήποτε σε χώρο της εταιρίας εγκαταλειφθέντα.
 • Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να λύσει αζημίως για αυτήν το μισθωτήριο συμβόλαιο, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί οτι ο μισθωτής ποείται κακή χρήση του οχήματος και κατα παράβαση των όρων.Ειδικές προσφορές-Έγκαιρες κρατήσεις και εκπτώσεις

Όσο περισσότερες μέρες ενοικιάζετε ένα όχημα και όσο πιο έγκαιρα κάνετε την κράτησή σας, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση σας κάνουμε!


Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε περισσότερα χωρίς να επιβαρυνθεί ο προυπολογισμός σας. Γι αυτό επιπλέον σας προσφέρουμε χωρίς κανένα κόστος:
Δωρεάν οδικό χάρτη.
Δωρεάν παιδικό κάθισμα.
Δωρεάν κράνος οδήγησης (για τις μοτοσυκλέτες).

IMPRINT Πολιτική απορρήτου Επαφή Τιμές Aσφαλεια Μοτο/τες Aυτο/τα Σχετικά με μάς Aρχική